Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στους πελάτες της διακρίνονται σε πέντε βασικούς άξονες:

  • Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών
  • Διαχείριση Επενδύσεων
  • Επιλoγή και Αξιολόγηση Διαχειριστών
  • Μέτρηση Αποδόσεων & Διαχείριση Κινδύνων
  • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

  • Η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ., με πάνω από 15 έτη παρουσίας στην ελληνική αγορά των ασφαλιστικών ταμείων, έχει αποκτήσει εμπειρία εφάμιλλη άλλων διεθνών εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων δημοσίων ταμείων, με μοναδική για την Ελλάδα εμπειρία στην καταπιστευματική διαχείριση (fiduciary management). Η ανεξαρτησία της κατά την παροχή των υπηρεσιών της και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Εταιρείας.

    Τι Προσφέρουμε