Η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων στους πελάτες της καλύπτοντας το σύνολο των επενδυτικών κατηγοριών (μετοχές, ομόλογα και εναλλακτικές επενδύσεις), στη βάση του μοντέλου πυρήνας-δορυφόροι.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία προσφέρει χαμηλού και ιδιαίτερα ανταγωνιστικού κόστους παθητική διαχείριση ελληνικών χαρτοφυλακίων, ενώ προσφέρει διαχείριση της βραχυχρόνιας τακτικής επενδυτικής στρατηγικής.

Η διαχείριση της βραχυχρόνιας τακτικής κατανομής του χαρτοφυλακίου σχετίζεται με τις βραχυπρόθεσμες/μεσοπρόθεσμες αποκλίσεις από την στρατηγική κατανομή ανά επενδυτική κατηγορία και αφορά τις θέσεις/απόψεις σχετικά με την πορεία των αγορών και την δυνατότητα επίτευξης υπέρ-απόδοσης σε σχέση με την στρατηγική κατανομή, εκμεταλλευόμενοι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των αγορών.

Τι Προσφέρουμε